English

Pendicon Phama og health Care

Fra udvikling til bundlinie

Får du bygget bro mellem clinical, regulatory og marketing for produkter i pipeline?

Pendicon kan samle alle trådene for dit ny produkt og sikre en gnidningsfri overgang fra clinical til salg/marketing.

Det samlede overblik

Hvem i din organisation har det samlede overblik over alle forhold for dit ny produkt?

Pendicon kan samle alle trådene for dit ny produkt i perioden fra clinical slipper produktet til du har din egen business development/marketing organisation på plads. Pendicon kan varetage den overordnede koordination og projektstyring, samt aktivt bidrage med konkrete delelementer i processen.

Market access

Indeholder din tilskudsansøgning alle de relevante argumenter i en korrekt, koncis og letforståelig form?

Pendicon koordinerer og udfører udarbejdelsen af tilskudsansøgningen eller dele deraf for dit produkt i tæt samarbejde med dine interne ressourcepersoner.

Identifikation af meningsdannere og beslutningstagere

Rammer din kommunikation de vigtigste meningsdannere og beslutningstagere for produktet?

Pendicon kortlægger de sundhedsfaglige meningsdannere inden for det relevante terapeutiske område.

Præmarkedsføringskommunikation/kommunikationsplatforme

Har du styr på, hvem der siger hvad om den ny behandlingsform?

Pendicon kan udarbejde og implementere den medicinske kommunikationsplatform for dig, så alle relevante medarbejdere og kontakter er klædt ordentlig på.

Fakta om sygdomsområdet

Har du de fornødne data om sygdommens udbredelse og prioritering i sundhedsvæsenet?

Pendicon indsamler demografiske data og fakta om sygdommen i det danske samfund, og præsenterer dette i en samlet rapport til brug for medicinsk information, salg og markedsføring.

Pendicon ApS Tlf.: (+45) 45 95 13 50