English

Pendicon Phama og health Care

Praktisk info

Samarbejdsformer

Samarbejdsformen aftales, så den passer til kundens behov. Som eksempler kan nævnes

Projekter

Der udarbejdes en projektplan, som definerer omfang, indhold og varighed af opgaveløsning. Der aftales et samlet honorar for gennemførelsen.

Løbende deltidsydelser

Pendicon står til rådighed et fast antal timer per uge/måned til løsning af nærmere definerede ‘ opgaver. Der aftales et fast honorar per periode.

Time baseret opgaveløsning

Pendicon står til rådighed på timebasis. Der aftales fast timepris.

Pendicon ApS Tlf.: (+45) 45 95 13 50