English

Pendicon Phama og health Care

Om Pendicon

Fuldstændigt CV kan rekvireres hos

 

info@pendicon.dk

Pendicon ApS er etableret i 2009 af læge og civiløkonom Kjartan Bjerre-Christensen.

Pendicon ApS er etableret i 2009 af læge og civiløkonom Kjartan Bjerre-Christensen.

Uddannelse

Kjartan Bjerre-Christensen er uddannet læge, HD(R) og reserveofficer.

Ansættelser

2009-Indehaver – Pendicon ApS

2007-2008CEO - Transmedica-koncernen (www.transmedica.dk, www.spenshult.se)

2002-2007Medicinsk Direktør - Pfizer Danmark

1993-2002Medicinsk Direktør - MSD Danmark

1992-1992CRA – MSD Danmark

1990-1991Læge, KAS Herlev

Kompetenceområder

Topledelse

Udvikling af strategiske planer med 5-8 års tidhorisont

Udvikling af operationelle planer baseret på strategiske planer

Gennemførelse af omstruktureringsaktiviteter ved fusion/opkøb samt turnarounds

Udvikling og implementering af processer til effektivitetsøgning

Omfattende erfaring med intern og ekstern risikostyring

Professionelle kompetencer

Solid indsigt i politisk-økonomiske beslutningsprocesser i den danske sundhedssektor

Betydelig erfaring med lobbyvirksomhed og interaktion med offentlige og private beslutningstagere

Ekstensivt kendskab til lovgivning m.v. relevant for lægemiddelbranchen og sundhedssektoren.

Erfaring med organisatoriske ud- og afviklingsprocesser

Erfaring som bestyrelsesmedlem/formand

Specialistkompetencer

Stor erfaring inden for lægemiddelbranchen med fokus på

Koordination af præ-markedsføringsaktiviteter

Market access (tilskud mv.)

Risk management

Medicinsk kommunikation og information

Sundhedsøkonomi og outcomes research

Klinisk forskning og udvikling

Lægemiddelgodkendelse

Bivirkningsrapportering (pharmacovigilance)

Erfaring med udvikling og vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystemer, herunder ISO9000

Interaktion med mennesker

Stærke kommunikatoriske evner både i plenum og person til person

Mangeårig erfaring med uddannelse og undervisning

Personaleledelse

Solid erfaring med ledelse af vidensbaserede medarbejdere

Stor erfaring med opbygning af high-performing teams

Stor erfaring som sponsor/coach for tværorganisatoriske og tværfaglige teams

Stor erfaring med motivation af personale i sammenhæng med større omstruktureringer og nedskæringer

 

Fuldstændigt CV kan rekvireres hos

Pendicon ApS Tlf.: (+45) 45 95 13 50