English

Pendicon Phama og health Care

Risiko og kvalitet

Går du med seler og livrem eller tager du chancen?

Pendicon etablerer systemer til styring af kvalitet og risiko inden for clinical, regulatory, medical affairs og marketing, så du er klædt på også til de uventede situationer.

Risk Management

Har lægemiddelstyrelsen stillet særlige krav om risk management planer ved godkendelsen af dit produkt?

Pendicon koordinerer udarbejdelse og implementering af risk management planer i tæt samarbejde med dine interne ressourcepersoner.

Compliance programmer

Kan du dokumentere, at du overholder reglerne for interaktion med sundhedspersoner?

Pendicon udarbejder og implementerer procedurer, som sikrer at du overholder alle regler for interaktion med health care professionals.

Godkendelse af reklamemateriale

Reglerne for reklame over for sundhedspersonale bliver tiltagende restriktive og komplicerede. Har din virksomhed en proces på plads, som sikrer overholdelse af reglerne ‘ optimalt?

Pendicon etablerer en effektiv intern proces for godkendelse af markedsførings- og andet kommunikationsmateriale fra din virksomhed.

Spørgsmål og svar ved nylancering

Kan din virksomhed håndtere alle de mange forespørgsler fra læger og patienter ved lancering af ny produkter?

Pendicon udarbejder medicinsk faglige Spørgsmål og Svar dokumenter til brug for virksomhedens interne og eksterne kommunikation.

Kommunikation af forsøgsresultater

Har din virksomhed gennemført et forsøg, hvor resultaterne er vanskelige at kommunikere

Pendicon udarbejder et komplet sæt kommunikationsdokumenter tilpasset målgruppen indeholdende eksempelvis spørgsmål/svar dokumenter, medicinsk fagligt baggrundsmateriale med videre.

Krisekommunikationsplaner

Har du svar på rede hånd, når de ringer fra TV-avisen…?

Pendicon identificerer de mest eksponerede områder for din virksomhed og sikrer, at du har adgang til veldokumenteret baggrundsinformation til at besvare selv de mest nærgående spørgsmål fra eksterne interessenter.

Pendicon ApS Tlf.: (+45) 45 95 13 50