English

Pendicon Phama og health Care

Executive sparring

Mangler du et par friske øjne til at give uvildigt input til din forretning?

Pendicon bidrager til bundlinjen som ekstern sparringspartner for dine medarbejdere og dig på tomandshånd eller ved business præsentationer, workshops og planlægningsmøder

Vurdering af forretningsplan for produkter

Har du fået alle de vigtige områder med i din forretningsplan?

Pendicon gennemgår din forretningsplan, og tilføjer de manglende elementer, så du har dækket alle væsentlige områder af.

Optimering af organisation

Har din ledergruppe den fornødne tværfunktionelle erfaring?

Pendicon bidrager med helikopterblikket på din organisation, så de enkelte funktioner bliver en integreret del af den optimale helhed.

Fusion elle reorganisering

Er det første gang du skal lave en større omstrukturering?

Pendicon bidrager med omfattende erfaring fra omstrukturering og fusioner, så du kan undgå de værste fælder.

Personlig sparring

Savner du en senior sparringspartner i din organisation?

Pendicon kan fungere som uvildig ekstern sparringspartner, og give det input, som ingen i organisationen kan eller tør?

Djævelens advokat

Er du sikker på, at din organisation får stillet alle de kritiske spørgsmål?

Med en kritisk analytisk indfaldsvinkel stiller Pendicon de kritiske spørgsmål inden for en lang række aktiviteter eksempelvis markedsføringsmateriale, krisekommunikation, fysisk sikkerhed, produktplaner, organisation med mere.

Interim management

Pålægger du dine mellemledere at dække ind ved vakancer?

Pendicon udfører interim management opgaver i kortere eller længere perioder, således at din faste stab ikke defokuseres.

Pendicon ApS Tlf.: (+45) 45 95 13 50